Noul an agricol vine în sprijinul legumicultorilor cu un nou proiect de Hotărâre publicat pe pagina Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (MADR), prin care legumicultorii vor beneficia în 2022 de un ajutor de minimis de cel mult 4.000 de euro pentru cultivarea următoarelor legume: tomate, ardei gras, ardei capia, castraveţi, fasole păstăi, salată, spanac şi ceapă verde în spaţii protejate, fondul maxim alocat pentru această schemă de sprijin fiind de 225 milioane de lei (mai precis 45 de milioane de euro).

Cine este eligibil să beneficieze de acest ajutor de 4.000 de euro?

Acest sprijinul financiar se acordă tuturor beneficiarilor pentru maximum a două culturi, respectiv înființarea unei culturi pentru ciclul I de producţie pe o suprafață de 1000 mp sau o singură cultură cu înființare pentru ciclul II de producţie tot pe o suprafață de 1000 mp.

Valoarea maximă a sprijinului financiar pentru un beneficiar este de 4.000 euro, care poate fi înpărțită în două etape, respectiv 3.000 de euro/cultură pentru ciclul I/1.000 mp/beneficiar şi 1.000 euro/cultură pentru ciclul II/1.000 mp/beneficiar. Pentru cultura de tomate acest sprijin se acordă pentru ambele cicluri de producţie, iar pentru restul legumelor doar pentru ciclul II de producţie.

Pentru a fi eligibili la acordarea ajutorului de minimis beneficiarii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele criterii:

 • să solicite ajutorul de minimis prevăzut de prezenta hotărâre
 • să utilizeze o suprafaţă cumulată de minimum 1.000 mp/ciclu de producţie
 • să marcheze suprafaţa prevăzută, la loc vizibil, cu o placă indicator, pe care să se găsească inscripţia „Program susţinere legume, anul 2022, beneficiar numărul, Direcţia pentru Agricultură a Judeţului
 • să obţină producţiile minime corespunzătoare culturii înfiinţate
 • trebuie să fie înregistraţi în evidenţele Registrului agricol deschis la primăriile în a căror rază administrativ-teritorială se află suprafeţele cultivate cu legume în spaţiile protejate, în anul 2022
 • să deţină Registrul de evidenţă a tratamentelor cu produse de protecţie a plantelor, completat începând cu data înfiinţării culturii şi avizat de oficiul fitosanitar judeţean
 • să facă dovada obţinerii producţiei minime realizate, prin documente justificative în funcţie de forma de organizare

Beneficiarii eligibili pot fi întreprinderile care îşi desfăşoară activitatea în domeniul producţiei primare de produse agricole, producătorii agricoli, persoane fizice care deţin atestat de producător, persoane fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale şi producătorii agricoli și persoane juridice.

Care trebuie să fie producțiile minime pentru culturile eligibile?

 • 5.600 kg/1000 mp pentru cultura de tomate
 • 2.000 kg/1000 mp pentru cultura de ardei gras şi/sau lung-kapia
 • 5.600 kg/1000 mp pentru cultura de castraveţi
 • 1.500 kg/1000 mp pentru cultura de fasole păstăi
 • 1.440 kg/1000 mp pentru cultura de salată
 • 1.000 kg/1000 mp pentru cultura de spanac
 • 1.000 kg/1000 mp pentru cultura de ceapă verde

Care este termenul de valorificare a producției?

 • 1 martie – 10 iunie inclusiv pentru ciclul I de producţie
 • 20 octombrie – 9 decembrie, inclusiv pentru ciclul II de producţie
 • plus dovada obţinerii producţiei de legume obţinute în spaţii protejate o constituie bonul fiscal/factura/fila/filele din carnetul de comercializare

Ce documente sunt necesare pentru ajutorul minimis?

 • copie a B.I./C.I a solicitantului
 • copie atestat de producător valabil până în 31 decembrie 2022
 • împuternicire/procură notarială și o copie a B.I./C.I a unui representant, după caz
 • copie a certificatului de înregistrare la Oficiul Național al Registrului Comerțului/Restrul Național al Asociaților și Fundațiilor sau actului în baza căruia își desfășoară activitatea
 • dovadă cont activ bancă
 • adeverință în original, din Registrul Agricol conform înscrisurilor aferente anului 2022, care atestă suprafața de teren cu spații protejata utilizată de solicitant în baza oricărui act juridic care conferă dreptul de folosire a terenului

Posibilitatea derulării acestui proiect și înființarea culturilor menționate cu semințe românești?

 • dacă tot este un proiect national, care vine în sprijinul fermierilor de ce să nu fie implementat și finalizat cu material biologic produs și creat în țară
 • dacă menționăm cuvântul de “legume românești”, atunci ne duce gândul la acele gusturi vechi tradiționale, acele ecotipuri, varietăți cultivate de strămoșii noștrii din semințe românești
 • soluții sunt și la noi, am creat Stațiunea de Cercetare HEKTAR (Câmpia Turzii), care vine în sprijinul fermierilor cu creații noi, cu hibrizi de generație nouă ameliorați prin ameliorare creativă, adaptați condițiilor pedoclimatice din țară
 • laborator acreditat RENAR
 • cu trei puncte de control din spații protejate, câmp demonstrativ și laborator

Astfel hibrizii creați au o valoare genetică ridicată, iar controlul calității este la cele mai înalte standarde europene. HEKTAR oferă producătorilor profesioniști o alternativă sigură, de încredere și transparentă. Semințele HEKTAR sunt calibrate, tratate, sortate, ambalate cu dozator numeric de precizie și sunt păstrate în condiții optime. Verificarea loturilor de semințe din punct de vedere al germinației se face în cadrul laboratorului privat, acreditat RENAR cel puțin o dată la fiecare 6 luni.

https://hektar.ro/

https://shop.agrosel.ro/default/catalogsearch/result/?q=legume

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.